Σακελλαροπούλου – Βορίδης πολιτογράφησαν «Ἕλληνα» ἕναν Τοῦρκο ὑμνητῆ τοῦ ψευδοκράτους !

Τουρκικοί ἰσχυρισμοί γιά ἐμπλοκή του σέ κακουργηματικές ἀπάτες… Ἐμπλοκή στή δολοφονία τοῦ βαρόνου του τζόγου στά κατεχόμενα… Ἀμφισβήτηση τῆς δωρεᾶς του στήν Ἑλλάδα… Πῶς δίνεται Ἑλληνική ἰθαγένεια σέ ἕναν ὑμνητή τοῦ ψευδοκράτους;

Στίς 14 Ἰουνίου 2022, ἡ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου ἐξέδωσε προεδρικό διάταγμα μέ τό ὁποῖο ἐνημερώνει τό πανελλήνιο ὅτι ἀπονέμει τήν Ἑλληνική ἰθαγένεια στόν Τοῦρκο Ἀγιαβέφε Γιασάμ τοῦ Μεχμέτ. Τό σχετικό… ΦΕΚ δημοσιεύτηκε πρίν λίγες ἡμέρες, συγκεκριμένα 22 Ἰουνίου 2022.

Τό ΦΕΚ μέ τό προεδρικό διάταγμα γιά τόν Ἀγιαβέφε Γιασάμ

Τί ἀκριβῶς προσέφερε στήν Ἑλλάδα ὁ συγκεκριμένος Τοῦρκος, ὥστε νά λάβει τήν ὕψιστη αὐτή τιμή, δηλαδή τήν τιμητική πολιτογράφηση ὡς Ἕλληνας πολίτης δια χειρός της προέδρου;

Σύμφωνα λοιπόν μέ τό προεδρικό διάταγμα, ὁ κύριος Ἀγιαβέφε Γιασάμ τοῦ Μεχμέτ, συνέβαλλε στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας, σώζοντας τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας ἀπό τήν κατάρρευση.

Ὁ Ἀγιαβέφε Γιασάμ Παρουσιάζεται ὡς εὐεργέτης τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας

Ἡ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου λοιπόν, ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Γιασάμ Ἀγιαβέφε «ἔχει συνεισφέρει οὐσιαστικά μέ τίς χορηγίες του σέ ὑγειονομικό ὑλικό, εἴδη πρώτης ἀνάγκης καί τρόφιμα στήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ κατά τήν πιό κρίσιμη στιγμή ἀπομακρύνοντας τόν κίνδυνο κατάρρευσης τοῦ Ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, ἐξασφαλίζοντας τόν ἀπαιτούμενο χρόνο γιά τή λήψη πρόσθετων μέτρων καί τήν ἀνεύρεση περισσότερων ἀπαιτούμενων πόρων. Ἐπίσης, μέ τίς ἐπενδύσεις του καί τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρηματικῆς του δραστηριότητας στήν χώρα ἔχει συμβάλει στή στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας προβάλλοντάς την στούς διεθνεῖς οἰκονομικούς κύκλους καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀπονομή τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας στό πρόσωπό του δύναται νά ἐξυπηρετήσει ἐξαιρετικό συμφέρον τῆς χώρας στό πλαίσιο τῆς στρατηγικῆς ἐνδυνάμωσης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας».

Ἕνα σημαντικό ἐρώτημα, εἶναι γιατί δέν ὑπάρχει καμιά ἀνάρτηση στήν διαύγεια γιά τήν συγκεκριμένη δωρεά. Διότι θά ἔπρεπε νά γίνει ἀποδοχή τῆς συγκεκριμένης δωρεᾶς, ὥστε νά τεκμηριώνεται καί ἡ ἀξία της. Στό «μιλητό» δωρεές δέν γίνονται, καί βέβαια στό «μιλητό» δέν μπορεῖ νά ἀποδίδεται ἡ ὕψιστη τιμή τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας.

Ὑπάρχει φυσικά μία φωτογραφία ὅπου φαίνεται ὁ κ. Ἀγιαβέφενα παραδίδει ὑλικό στίς 8 Ἀπριλίου στόν χῶρο ὑποδοχῆς ὑλικοῦ τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας στόν γενικό διευθυντή τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν ΕΚΥΟ τῆς Ἐκκλησίας τόν χρυσοπηγίτη ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Φαρμάκη.

Ὁ κ. Ἀγιαβέφε μέ τόν ἀρχιμανδρίτη Νικόδημο Φαρμάκη.

Οὔτε μέ φωτογραφίες πάντως τεκμηριώνεται μία μεγάλη προσφορά πού μάλιστα ὁδηγεῖ στήν πολιτογράφηση ἑνός ἀλλοδαποῦ.

Μιά ἐξωφρενική πολιτογράφηση

Εἶναι ἐξαιρετικά ἀσυνήθιστο, ἐάν ὄχι μοναδικό, γιά ἕναν Τοῦρκο νά λαμβάνει τιμητικά τήν ἑλληνική ἰθαγένεια. Ἡ συγκεκριμένη περίπτωση ὅμως ὄχι ἁπλά εἶναι μοναδική, ἀλλά δημιουργεῖ τεράστια ἐρωτήματα γιά τήν συγκεκριμένη ἀπόφαση. Πλέον φυσικά τῆς ὑποτιθέμενης δωρεᾶς, ἡ ὁποία ἄν μή τί ἄλλο εἶναι πενιχρότατη, ἀκόμα καί ἐάν ἰσχύει στό σύνολο τῆς.

Ἄς πάρουμε τά πράγματα μέ τή σειρά.

Μέ μία ἁπλή ἀναζήτηση, βλέπουμε ὅτι τό προεδρικό διάταγμα δέν εἶναι ἡ πρώτη δημόσια ἀναφορά στήν Ἑλλάδα γιά τόν συγκεκριμένο ἄνθρωπο. Στίς ἀρχές Μαρτίου τοῦ 2019 τουρκικά μέσα ἐνημέρωσης φιλοξένησαν δημοσιεύματα πού ἔφεραν τόν κ Ἀγιαβέφε νά ἔχει συλληφθεῖ στήν Ἑλλάδα δυνάμει διεθνοῦς ἐντάλματος πού εἶχε ἐκδώσει σέ βάρος του ἡ Τουρκία γιά παράνομο τζόγο μέσῳ Διαδικτύου.

Ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον ἔχει μάλιστα τό ὅτι ὁ πατέρας του ἐργαζόταν στήν στρατιωτική βάση τοῦ Ἰνσιρλίκ.

Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἑλλάδα παρέχει ἄσυλο σέ κάποιον πού διώκεται ἀπό τό καθεστώς Ἐρντογάν. Εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἑλλάδα παρέχει ἄσυλο σέ κάποιον πού δέν διώκεται γιά τίς ἰδέες του καί τήν πολιτική του δράση, ἀλλά γιά βαριά ποινικά ἀδικήματα. Ὁπωσδήποτε εἶναι παγκόσμια πρωτοτυπία σέ ἕναν ἄνθρωπο μέ τό συγκεκριμένο προφίλ, νά δίδεται καί ἰθαγένεια.

Ἡ συνέχεια ὅμως εἶναι ἀκόμα πιό ἐξοργιστική καί γεννᾶ πλέον τεράστια ἐρωτήματα. Διότι ἀκόμα καί ἐάν ἡ συγκεκριμένη πολιτογράφηση εἶναι σύννομη, σίγουρα δημιουργεῖ ἕνα τεράστιο ἠθικό θέμα.

Ἔκαναν Ἕλληνα ἕναν ὑμνητή τοῦ ψευδοκράτους!

Ἡ ἐφημερίδα «Πολίτης» τῆς Κύπρου χρησιμοποιῶντας μάλιστα δημοσιεύσεις ἀπό τουρκοκυπριακές ἐφημερίδες σκιαγραφεῖ τό προφίλ τοῦ ἐσχάτως «Ἕλληνα», Ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύεται ὄχι ἁπλῶς τοῦρκος, ἀλλά καί ὑπηκόους τοῦ ψευδοκράτους!

Ὁ Γιασάμ Ἀγιαβέφε γεννημένος στά Ἄδανα τῆς Τουρκίας, μεγάλωσε στή Μερσίνη καί δραστηριοποιήθηκε ἐπιχειρηματικά στά κατεχόμενα. Στίς 17 Αὐγούστου 2016 πῆρε τήν λεγόμενη «τουρκοκυπριακή ὑπηκοότητα» καί θεωρεῖται μεγάλος εὐεργέτης τοῦ ψευδοκράτους καθώς διαθέτει ἐπιχειρήσεις (καζίνο, ξενοδοχεῖα κλπ) στή κατεχόμενη Κερύνεια. Τήν περίοδο πού οἱ «δημόσιοι ὑπάλληλοι» τοῦ ψευδοκράτους εἶχαν μείνει ἀπλήρωτοι ἀνέλαβε νά καταβάλλει μέρος τῶν μισθῶν τους, ἐνῶ τό ὄνομα τοῦ ἐνεπλάκη καί στήν δολοφονία τοῦ ἐπιχειρηματία Χαλίλ Φαλγιαλί τόν περασμένο Φεβρουάριο.

Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τουρκοκυπριακής ἐφημερίδας ὁ Ἀγιαβέφε, «ἔζησε γιά χρόνια στή «Βόρεια Κύπρο». Ἐνδιαφέρον προκαλεῖ μάλιστα ὅτι ἔστειλε ὑγειονομικό ὑλικό καί στά κατεχόμενα, ἔχοντας φαρδιά – πλατιά τή σημαία τοῦ ψευδοκράτους δίπλα στό ὄνομα τοῦ.

Ἡ σημαία τοῦ ψευδοκράτους δίπλα στό ὄνομα τοῦ ἐσχάτως «Ἕλληνα».

Ὁ Ἀγιαβέφε περιγράφει τά συναισθήματά του γιά τούς Τουρκοκύπριους μέ τίς ἀκόλουθες φράσεις: Ἡ ἀπομόνωση τῆς Βόρειας Κύπρου (!!) ἀπό τόν κόσμο λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν της καί οἱ Τουρκοκύπριοι πού βιώνουν ὅλα τά μειονεκτήματα αὐτῆς τῆς ἀπομονωμένης ζωῆς γιά πολλά χρόνια, ἔχουν μία εἰδική θέση στήν καρδιά μου. Ὁπουδήποτε κι ἄν βρίσκομαι στόν κόσμο, ὅσο ἔχω τή δυνατότητα νά βοηθάω, θά στέκομαι ἄνευ ὅρων στό πλευρό τῶν Τουρκοκυπρίων’».

Ἀκόμα λοιπόν καί ἐάν τά πάντα εἶναι συκοφαντίες. Οἱ Ἰσχυρισμοί τῶν Τούρκων γιά ἐμπλοκή του σέ κακουργηματικές ἀπάτες μέ διαδικτυακό τζόγο, ἡ ἐμπλοκή του στήν δολοφονία τοῦ βαρόνου του τζόγου στά κατεχόμενα, ἡ ἀμφισβήτηση τῆς δωρεᾶς του στήν Ἑλλάδα, τό ἐρώτημα τό ὁποῖο δέν ἐπιδέχεται ἀμφισβήτηση καί πρέπει νά ἀπαντηθεῖ εἶναι το πώς δίνεται Ἑλληνική ἰθαγένεια σέ ἕναν ὑμνητή τοῦ ψευδοκράτους;

newsbreak

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *