Οἱ παράγοντες ποὺ ὡδήγησαν στὴν ἐπανάσταση τῆς 3ης Σεπτεμβρίου 1843 καὶ ὁ ῥόλος τοῦ Μακρυγιάννη

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος Στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, λόγῳ τῆς ἀπουσίας κοινωνικῆς προνοίας ἀλλὰ καὶ τῶν αὐθαιρεσιῶν τῆς ὀθωμανικῆς

Περισσότερα

«Ελληνική βιβλιογραφία για τη νοτιοδυτική Μακεδονία 1940-1949»-Βουλγαρικό Ινστιτούτο

Το «Μακεδονικό Επιστημονικό Ινστιτούτο» με έδρα την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, Σόφια, αναφέρεται με δημοσίευμά του στις 16 Αυγούστου 2022,  στην

Περισσότερα