web analytics
Πολιτικη

Ὁ Πατρινὸς βουλευτὴς Σπυρίδων Τσιρώνης, χτυπάει ἀλύπητα τὴν ὀσφυοκαμπτική πολιτική τῆς Κυβερνήσεως! Ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίσατε νὰ διαλύσετε τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας! Θὰ εἶναι μεγάλο τὸ μαῦρο στὶς εὐρωκλογές!

Ὁ Πατρινὸς βουλευτὴς ξεκίνησε τὴν ὁμιλία του κάνοντας μιὰ μικρὴ ἀναφορὰ στὴν ὑπερψήφιση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ Κοσόβου στὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ὑπογράμμισε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ὑπερψήφιση εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς θετικῆς εἰσηγήσεως τῆς κας Μπακογιάννη. Δυστυχῶς, συμπλήρωσε, εἶναι ἄλλη μία μελανὴ ἡμέρα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ διπλωματία! Διαρρηγνύονται ἀνεπανόρθωτα οἱ ἑλληνοσερβικὲς σχέσεις, ἀδελφικὲς σχέσεις ἐμπιστοσύνης αἰώνων. Δηλαδή, πλήττεται ἡ μοναδικὴ Ὀρθόδοξη ἀσπίδα, ἔναντι τοῦ μεγαλοϊδεατισμοῦ, τοῦ ὀθωμανισμοῦ καὶ τοῦ τουρκικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ! Ἡ κα Μπακογιάννη ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιποι 3 ἕλληνες βουλευτὲς ποὺ ὑπερψήφισαν τὴν ἔνταξη τοῦ Κοσόβου, ὁ κ. Σταμάτης, ὁ κ. Στυλιανίδης καὶ ἡ κα Εὐθυμίου, εἶναι πλέον οἱ εὐεργέτες καὶ τῆς ἰδέας τῆς μεγάλης Ἀλβανίας, ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό… Μὲ τὴν πράξη τους ἐνισχύουν πολὺ παραπάνω τὶς μελλοντικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Τουρκίας γιὰ τὸ ψευδοκράτος στὴν Κύπρο μας! Ἄλλο ἕνα δεῖγμα ὀσφυοκαμπτικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ποὺ ὑπακούει μόνο στὸν ξένο παράγοντα καὶ στὰ συμφέροντά του… γιατί προφανῶς αὐτὰ δὲν εἶναι ἑλληνικὰ συμφέροντα! 

Ἀναφέρθηκε ἐπίσης ὁ κ. Τσιρώνης καὶ στὴν κα Ράπτη: Ἐσεῖς εἶστε αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίσατε νὰ διαλύσετε τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας! Εἶστε ἐσεῖς ποὺ δὲν ἀποδώσατε τὰ χρήματα ἀπ’ τὰ τιμολόγια ποὺ βάλατε, καὶ ἐνῷ ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας νὰ ἐπιστραφοῦν στὶς πολύτεκνες οἰκογένειες, δὲν τοὺς τὰ δίνετε! Περιμένετε νὰ κάνουν ἔξτρα δικαστήρια γιὰ νὰ τὰ πάρουν. Εἶστε ἐσεῖς ποὺ βάλατε τιμολόγιο στὴν Ὑγεία καὶ στὰ χειρουργεῖα! Εἶστε ἐσεῖς ποὺ βάλατε 25 % νὰ πληρώνουν οἱ καρκινοπαθεῖς! Εἶστε ἐσεῖς ποὺ καταντήσατε σχεδὸν τὸ 1/4 τοῦ πληθυσμοῦ νὰ μὴν κάνει χρήση ὑπηρεσιῶν Ὑγείας γιατί φοβᾶται τὸ κόστος! Εἶστε ἐσεῖς ποὺ μᾶς στείλατε στὴν 2η θέση φτώχειας μετὰ τὴν Βουλγαρία! Εὐτυχῶς εἶναι καὶ ἡ Βουλγαρία, δὲν ξέρω τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ἂν θὰ τὴν φτάσουμε… 

Τὰ νούμερα τὰ χειρίζεστε ἐπικοινωνιακὰ ὡραῖα, μὲ τόσους ἐπικοινωνιολόγους ποὺ ἔχετε, ἀλλὰ αὐτὴ εἶναι μιὰ ἄλλη Ἑλλάδα ποὺ παρουσιάζετε. Μὲ ἐπικοινωνιακὰ τρὶκ δὲν τρώει κανένας ἐκεῖ ἔξω. Καὶ αὐτὸ θὰ τὸ καταλάβετε στὶς Εὐρωεκλογές. Γιατί μὲ ἐπικοινωνιακὰ τρίκ, οὔτε δόση δανείου πληρώνεις, οὔτε τὴ ΔΕΗ πληρώνεις, οὔτε τὸ φαγητὸ πληρώνεις, οὔτε τὴν ὑγεία σου πληρώνεις! Θὰ σᾶς ἀφήσω στὴν κρίση τοῦ λαοῦ, ἐφόσον ἔχουμε ἐκλογές. Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν πραγματικὰ μαύρη πολιτικὴ ποὺ ἔχετε κάνει γιὰ τὸν κόσμο ἐκεῖ ἔξω, (γιατί τὸ 40% last year) θὰ τὸ δεῖτε, θὰ εἶναι τόσο μεγάλο τὸ μαῦρο ποὺ θὰ ἔχουμε καὶ ἐξελίξεις! 

Ὁ κ. Σπυρίδων Τσιρώνης, ἀνέφερε ἀκόμη στὴν Βουλή, ποιοί θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι οἱ στόχοι τῆς κρατικῆς μέριμνας γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ προαγωγὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Τόνισε δηλαδή, ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ προβολὴ ἐνάρετου τρόπου ζωῆς στοὺς πολῖτες μέσα ἀπὸ τὴν ζωντανὴ γνώση τῆς ἱστορίας μας καὶ τὴν ἀνάδειξη τῶν καλῶν παραδειγμάτων! Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ μετοχὴ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ στὰ διδάγματα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, νὰ γνωρίσουμε ξανὰ τὸν πλοῦτο τῶν προγόνων μας. Νὰ βλέπουμε τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιά μας ὄχι ὡς ἀφορμὴ ψευτοϋπερηφάνειας, ἀλλὰ ὡς μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ὠφεληθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ τῶν προγόνων μας! 

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *