web analytics
ΕπικαιροΕπικαιροτηταΠολιτισμος

Μιά ἔφηβη περιγράφει τή φρίκη τῆς ἄμβλωσης στό σπίτι μέ χάπι ἔκτρωσης

Mια δεκαεξάχρονη κοπέλα περιέγραψε τή φρίκη τῆς ἔκτρωσης στό σπίτι, ἀφοῦ μετά ἀπό τηλεφωνική ἐπικοινωνία ὑπολόγισε λανθασμένα τήν κύησή της κατά 12 ἑβδομάδες. Ἡ Savannah, πού δέν εἶναι τό πραγματικό της ὄνομα, εἶχε μιά τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν πάροχο ἀμβλώσεων, τή Βρετανική Συμβουλευτική Ὑπηρεσία Ἐγκυμοσύνης (British Pregnancy Advisory Service – BPAS), ἡ ὁποία διαπίστωσε ὅτι ἦταν ἔγκυος σέ λιγότερο ἀπό 8 ἑβδομάδες.

Ὅταν πῆγε στήν κλινική γιά νά παραλάβει τά χάπια ἄμβλωσης, οἱ ἰατροί δέν πραγματοποίησαν ἰατρική ἐξέταση ἤ ὑπερηχογράφημα.   Ἀφοῦ ἡ Σαβάνα πῆρε καί τά δύο χάπια ἄμβλωσης στό σπίτι, ἔνιωσε “ἔντονο” πόνο.   “Ἕνας συγγενής μου κάλεσε ἕνα ἄλλο ἀσθενοφόρο γιατί ὅταν πίεζα νά βγεῖ (τό ἔμβρυο), ὁ φίλος μου ἔβλεπε τά πόδια του”, εἶπε.   Ὁ γιος της γεννήθηκε ζωντανός, μέ τήν καρδιά του νά χτυπάει καί χρειάστηκε νά μεταφερθοῦν καί οἱ δύο στό νοσοκομεῖο. Τό νοσοκομεῖο κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι ἡ Σαβάνα ἦταν ἔγκυος μεταξύ 20 καί 21 ἑβδομάδων.   “Ἄν μοῦ εἶχαν κάνει ὑπερηχογράφημα καί ἤξερα ὅτι ἤμουν σέ τόσο προχωρημένη ἑβδομάδα, τότε θά τόν εἶχα κρατήσει”, εἶπε. Ἡ Σαβάνα δήλωσε ὅτι ἔμεινε συντετριμμένη.   Ὅταν ρωτήθηκε ἀπό τό BBC, ἡ BPAS δήλωσε ὅτι δέν μπορεῖ νά σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις.  

Οἱ ἀμβλώσεις στό σπίτι ἐπιτρέπονται μόνο μέχρι τίς 9 ἑβδομάδες καί 6 ἡμέρες κύησης στήν Ἀγγλία, ἀλλά ἡ κύηση τοῦ μωροῦ εἶναι δύσκολο νά προσδιοριστεῖ ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος.  

Οἱ ἀμβλώσεις “DIY” μονιμοποιοῦνται στό ἀγγλικό δίκαιο   Αὐτή ἡ ἱστορία δημοσιεύθηκε τήν ἴδια ἡμέρα πού οἱ βουλευτές ψήφισαν νά ἐπιτραπεῖ σέ μόνιμη βάση ἡ διενέργεια “DIY” ἀμβλώσεων ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος. Πρίν ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020, οἱ ἰατρικές ἀμβλώσεις ἐπιτρέπονταν μόνο μετά ἀπό προσωπική ἐπικοινωνία μέ ἰατρό. Αὐτό γινόταν τόσο γιά νά διαπιστωθεῖ ἡ κύηση τοῦ μωροῦ, ἀποτρέποντας ἔτσι ἐπιπλοκές, ὅσο καί γιά νά λειτουργήσει ὡς σημαντική δικλείδα ἀσφαλείας γιά τήν πρόληψη τοῦ ἐξαναγκασμοῦ καί τῆς κακοποίησης.  

Ὡστόσο, στό πλαίσιο τῆς ἀντιμετώπισης τῆς πανδημίας ἀπό τήν κυβέρνηση, οἱ ἀμβλώσεις ἐπιτράπηκε, γιά πρώτη φορά, νά πραγματοποιοῦνται ἐξ ὁλοκλήρου ἐκτός κλινικοῦ περιβάλλοντος. Οἱ “DIY” ἀμβλώσεις θεσπίστηκαν ρητά σέ προσωρινή βάση καί τόν Φεβρουάριο ἡ κυβέρνηση ἐπιβεβαίωσε ὅτι θά τερματιστοῦν τόν Αὔγουστο τοῦ τρέχοντος ἔτους.   Ὡστόσο, ἡ βουλευτής τῶν Συντηρητικῶν, Baroness Sugg, εἰσήγαγε τροπολογία στό νομοσχέδιο τῆς κυβέρνησης γιά τήν ὑγεία καί τή φροντίδα, ἡ ὁποία ἀποσκοποῦσε στήν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης τῆς κυβέρνησης καί στή μονιμοποίηση τοῦ συστήματος ἀμβλώσεων “DIY”. Μετά τήν ὑπερψήφισή της ἀπό τή Βουλή τῶν Λόρδων, ἡ τροπολογία ἐγκρίθηκε ἀπό τό Κοινοβούλιο τήν Τετάρτη 30 Μαρτίου. Μιά ἐπιστολή, γραμμένη ἀπό τόν σκιώδη ὑπουργό Ὑγείας τῶν Ἐργατικῶν, φέρεται νά “ἐνθάρρυνε” τούς βουλευτές τῶν Ἐργατικῶν νά ὑποστηρίξουν τήν τροπολογία.  

Ἡ ἱστορία της Σαβάνα δέν εἶναι μιά ἐξαίρεση   Κατά τή διάρκεια τῆς συζήτησης γιά τό ἄν θά γίνει ἡ «DIY» ἄμβλωση στό σπίτι μόνιμο μέρος τοῦ νόμου στήν Ἀγγλία, ἡ βουλευτής τοῦ DUP Carla Lockhart εἶπε: «Ἡ ἱστορία τῆς Savannah θά πρέπει νά μᾶς κάνει ὅλους νά σταματήσουμε καί νά σκεφτοῦμε τί σημαίνει στήν πραγματικότητα αὐτή ἡ πολιτική». Τόνισε ὅτι περιπτώσεις ὅπως αὐτή δέν εἶναι «ἀνωμαλία».   Ὁ Lockhart ἀνέφερε «ἕνα «ἐπεῖγον» email πού διέρρευσε πού ἐστάλη ἀπό μιά περιφερειακή μαῖα τοῦ NHS [ἡ ὁποία] ἀνέφερε τόν «κλιμακούμενο κίνδυνο» σχετικά μέ τίς ἀμβλώσεις στό σπίτι καί ἀνέφερε «τήν γέννηση βρεφῶν ἕως τίς 30 ἑβδομάδες κύησης».   «Παρόμοιες ἀναφορές ἔχουν γίνει ἀπό τό ὄργανο πού περιλαμβάνει ὅλους τούς ἀνώτερους γιατρούς καί νοσηλευτές τοῦ NHS πού ἐκπληρώνουν τίς νόμιμες λειτουργίες προστασίας τῶν παιδιῶν στό NHS, τό Ἐθνικό Δίκτυο Καθορισμένων Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας γιά Παιδιά. Συγκεκριμένα, ἔχει καταγράψει 47 περιπτώσεις πρώιμων ἰατρικῶν ἀμβλώσεων πού ὁδήγησαν σέ τερματισμό ἐγκυμοσύνης ἀπό μέσα ἕως ἀργά, σέ ὅλες τίς ἡλικίες, ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πανδημίας τόν Μάρτιο τοῦ 2020. Ἕξι ἀφοροῦσαν κορίτσια καί στά μισά ἀπό αὐτά τά περιστατικά καί 12 περιπτώσεις συνολικά , ὑπῆρχαν σημάδια ζωῆς», εἶπε.  

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ Right To Life στό Ἡνωμένο Βασίλειο, Catherine Robinson, δήλωσε: «Ἀναμενόμενα, ἡ BPAS εἶπε ὅτι δέν μποροῦσε νά σχολιάσει τήν ὑπόθεση τῆς Savannah. Φυσικά δέν μποροῦν, καθώς αὐτή ἡ θλιβερή ὑπόθεση δείχνει πόσο ἐπικίνδυνες εἶναι οἱ «DIY» ἀμβλώσεις. Ἁπλῶς δέν ὑπάρχει τρόπος νά προσδιοριστεῖ μέ ἀκρίβεια ἡ ἡλικία τοῦ μωροῦ, ἑπομένως ἀναπόφευκτα συμβαίνουν ἐπιπλοκές».   «Δυστυχῶς, οἱ «DIY» ἀμβλώσεις θά ὁδηγήσουν σέ περισσότερα δεινά γιά τίς μητέρες καί τά ἀγέννητα παιδιά τους. Οἱ βουλευτές μας πῆραν μιά φρικτή ἀπόφαση βασισμένη σέ μιά ἀπρόσεκτη ἰδεολογία, ὄχι στήν ἀπόδειξη τῶν πολύ πραγματικῶν κινδύνων τῶν «DIY» ἀμβλώσεων».

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *