web analytics
ΕπικαιροΠολιτισμος

«Φόνος ἡ θανάτωση κατεψυγμένων ἐμβρύων»!

Τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῆς Ἀλαμπάμα ὅρισε πὼς τὰ γονιμοποιημένα ὠάρια σὲ δοκιμαστικοὺς σωλῆνες εἶναι παιδιά, προκαλῶντας χάος στὶς θεραπεῖες γονιμότητας!

Αἴσθηση ἔχει προκαλέσει ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου της Ἀλαμπάμα ὅτι τὰ κατεψυγμένα ἔμβρυα σὲ δοκιμαστικοὺς σωλῆνες πρέπει νὰ θεωροῦνται παιδιά. Ἡ ἀπόφαση προκαλεῖ πολλὲς συζητήσεις στὸν κόσμο τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἰατρικῆς, θέτοντας ἀμφιβολίες γιὰ τὶς ὑπηρεσίες γονιμότητας γιὰ ἐπίδοξους γονεῖς στὴν πολιτεία καὶ ἐγείροντας περίπλοκα νομικὰ ἐρωτήματα μὲ συνέπειες ποὺ ἐκτείνονται πολὺ πέρα ἀπὸ τὴν Πολιτεία της Ἀλαμπάμα. 

Τὴν Τρίτη, ἡ Κάριν Ζάν-Πιερ, ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, δήλωσε ὅτι ἡ ἀπόφαση θὰ προκαλέσει «ἀκριβῶς τὸ εἶδος τοῦ χάους ποὺ περιμέναμε ὅταν τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀνέτρεψε τὴν ἀπόφαση Roe ἐναντίον Wade (ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἐλεύθερη πρόσβαση γυναικῶν στὶς ἀμβλώσεις) καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο… στοὺς πολιτικοὺς νὰ ὑπαγορεύσουν μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ προσωπικὲς ἀποφάσεις ποὺ μποροῦν νὰ πάρουν οἱ οἰκογένειες». Ἡ Ἀλαμπάμα ἐπέβαλε πλήρη ἀπαγόρευση ἀμβλώσεων τὸν Ἰούνιο τοῦ 2022. 

Τὰ ἔριξε στὸ πάτωμα 

Οἱ δικαστές τῆς Ἀλαμπάμα ἐξέδωσαν τὴν ἀπόφαση τὴν Παρασκευὴ γιὰ ἐφέσεις ποὺ ὑποβλήθηκαν ἀπὸ ζευγάρια τῶν ὁποίων τὰ ἔμβρυα καταστράφηκαν τὸ 2020, ὅταν ἕνας ἀσθενὴς στὸ νοσοκομεῖο ἀφαίρεσε κατεψυγμένα ἔμβρυα ἀπὸ δεξαμενὲς ὑγροῦ ἀζώτου καὶ τὰ ἔριξε στὸ πάτωμα, στὴν πόλη Μόμπαϊλ τῆς πολιτείας. Ἀναφερόμενη στὴ γλῶσσα κατὰ τῶν ἀμβλώσεων ποὺ ὑπάρχει στὸ πολιτειακὸ Σύνταγμα, ἡ πλειοψηφία τῶν δικαστῶν εἶπε ὅτι ἕνας νόμος τοῦ 1872 ποὺ ἐπιτρέπει στοὺς γονεῖς νὰ μηνύσουν γιὰ τὸν παράνομο θάνατο ἑνὸς ἀνήλικου παιδιοῦ ἰσχύει καὶ γιὰ ἀγέννητα παιδιά, χωρὶς ἐξαίρεση γιὰ τὰ «ἐξωμήτρια παιδιά». 

«Ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση, ὅλα τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ἔχουν τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ζωές τους δὲν μποροῦν νὰ καταστραφοῦν χωρὶς νὰ ἐξαφανιστεῖ ἡ δόξα του» ἔγραψε ὁ ἐπικεφαλῆς δικαστῆς Τὸμ Πάρκερ στὴ γνώμη τῆς πλειοψηφίας. 

Μεγάλες ἐπιπτώσεις 

Εἰδικοὶ ὑπογονιμότητας καὶ νομικοὶ ἐμπειρογνώμονες θεωροῦν ὅτι ἡ ἀπόφαση θὰ ἔχει δυνητικὰ μεγάλες ἐπιπτώσεις, οἱ ὁποῖες θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχοῦν κάθε Ἀμερικανὸ ποὺ μπορεῖ νὰ χρειαστεῖ πρόσβαση σὲ ἀναπαραγωγικὲς ὑπηρεσίες ὅπως ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση. Μία στὶς ἕξι οἰκογένειες παλεύει μὲ τὴ στειρότητα, σύμφωνα μὲ τὴν Μπάρμπαρα Κολούρα, πρόεδρο καὶ διευθύνουσα σύμβουλο τῆς ὀργάνωσης Resolve, ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ τὰ συμφέροντα ἀσθενῶν μὲ ὑπογονιμότητα. «Ἀλλαξαν τὴν κατάσταση μιᾶς μικροσκοπικῆς ὁμάδας κυττάρων καὶ τὰ ἀναγνωρίζουν πλέον ὡς ἄτομο ἢ παιδὶ» τόνισε. «Δὲν εἶπαν ὅτι ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση εἶναι παράνομη καὶ δὲν εἶπαν ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ καταψύξεις ἔμβρυα. Εἶναι ἀκόμη χειρότερο – δὲν ὑπάρχει κανένας ὁδικὸς χάρτης». 

Ἡ ἐξαγωγὴ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερων ὠαρίων ἀπὸ μιὰ γυναῖκα καὶ στὴ συνέχεια ἡ γονιμοποίησή τους γιὰ τὴ δημιουργία ἐμβρύων πρὶν ἀπὸ τὴν κατάψυξή τους ἔχει γίνει τυπικὸ ἰατρικὸ πρωτόκολλο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. Γενικά, γράφουν οἱ «New York Times», μόνο ἕνα ἔμβρυο μεταφέρεται κάθε φορὰ στὴ μήτρα, προκειμένου νὰ μεγιστοποιηθοῦν οἱ πιθανότητες ἐπιτυχοῦς ἐμφύτευσης καὶ μιᾶς πλήρους ἐγκυμοσύνης. 

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα 

«Ἀλλὰ τί γίνεται ἂν δὲν μποροῦμε νὰ τὰ καταψύξουμε;» ρωτᾶ ἡ Κολούρα. «Θὰ θεωρήσουμε τοὺς ἀνθρώπους ποινικὰ ὑπεύθυνους ἐπειδὴ δὲν μπορεῖς νὰ καταψύξεις ἕνα «ἄτομο»; Δημιουργοῦνται τόσα ἐρωτήματα». Οἱ ἐπιστήμονες τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἰατρικῆς ἐπέκριναν ἐπίσης τὴν ἀπόφαση, λέγοντας ὅτι εἶναι «ἰατρικὰ καὶ ἐπιστημονικὰ ἀβάσιμη». «Τὸ δικαστήριο ἔκρινε ὅτι ἕνα γονιμοποιημένο κατεψυγμένο ὠάριο σὲ καταψύκτη κλινικῆς γονιμότητας πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς τὸ νόμιμο ἰσοδύναμο ἑνὸς ὑπάρχοντος παιδιοῦ ἢ ἑνὸς ἐμβρύου ποὺ κυοφορεῖται στὴ μήτρα» δήλωσε ἡ δρ Πάουλα Ἀμάτο, πρόεδρος τῆς Ἀμερικανικῆς Ἑταιρείας Ἀναπαραγωγικῆς Ἰατρικῆς. 

«Ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ καθημερινὴ κοινὴ λογικὴ μᾶς λένε ὅτι δὲν εἶναι» πρόσθεσε, ἀναφέροντας ὅτι ἀκόμη καὶ στὸν φυσικὸ κόσμο πολλὰ ὠάρια συχνὰ γονιμοποιοῦνται προτοῦ κάποιο ἐμφυτευθεῖ ἐπιτυχῶς στὴ μήτρα καὶ ὁδηγήσει σὲ ἐγκυμοσύνη. 

Ἀστικὲς ἢ ποινικὲς ἀγωγές 

Ἡ δρ Ἀμάτο προέβλεψε ὅτι οἱ γιατροὶ θὰ ἔκλειναν τὶς κλινικὲς γονιμότητας στὴν πολιτεία ἐὰν ἡ λειτουργία τους συνεπαγόταν τὸν κίνδυνο νὰ δεχθοῦν ἀστικὲς ἢ ποινικὲς ἀγωγές. «Ἡ σύγχρονη φροντίδα γονιμότητας δὲν θὰ εἶναι διαθέσιμη στοὺς κατοίκους τῆς Ἀλαμπάμα» παρατηρεῖ. Ζευγάρια ἐν μέσῳ ἐξαντλητικῶν καὶ δαπανηρῶν θεραπειῶν ὑπογονιμότητας στὴν Ἀλαμπάμα δήλωσαν ὅτι κατακλύζονταν ἀπὸ ἐρωτήσεις καὶ ἀνησυχίες. Ἡ 37χρονη Μέγκαν Λεγκέρσκι, ἡ ὁποία αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὑποβάλλεται σὲ θεραπεία ὑπογονιμότητας, εἶπε ὅτι πρόσφατα ἔμεινε ἔγκυος μετὰ τὴν ἐμφύτευση ἑνὸς ἐμβρύου ποὺ δημιουργήθηκε μέσῳ ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης, ἀλλὰ ὅτι ἀπέβαλε ἔπειτα ἀπὸ ὀκτὼ ἑβδομάδες. Αὐτὴ καὶ ὁ σύντροφός της ἔχουν ἄλλα τρία κατεψυγμένα ἔμβρυα ποὺ μποροῦν νὰ ἐμφυτεύσουν. 

«Τὰ ἔμβρυα εἶναι ἡ καλύτερη εὐκαιρία νὰ κάνουμε παιδιὰ καὶ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ αἰσιόδοξοι» περιγράφει. «Ἀλλά το νὰ ἔχεις τρία ἔμβρυα στὴν κατάψυξη δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ ἕνα ποὺ ἔχει ἐμφυτευθεῖ καὶ ἐξελίσσεται σὲ ἐγκυμοσύνη. Δὲν εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸ νὰ κάνω παιδί. Ἐχουμε τρία ἔμβρυα. Δὲν ἔχουμε τρία παιδιά». 

tanea

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *