web analytics
ΕπικαιροΟρθοδοξια

Μήνυμα-ἀπάντηση στὴν ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 6-9-2023 περὶ ψηφιακῶν ταυτοτήτων-κάρτας πολίτη

γιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή                   

                                                                     Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 24.8.//6.9.2023

Τοῦ Ἁγίου  Ἱερομάρτυρος κ  Ἰσαποστόλου  Κοσμᾶ

                                                                           τοῦ Αἰτωλοῦ καὶ Ἁγιορείτου.

ΜΗΝΥΜΑ  – ΑΠΑΝΤΗΣΗ….στήν ἀνακοίνωση

τῆς Δ.Ι.Σ.  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  τῆς 6.9.2023 (ν. ἡμ.)

– περί ψηφιακῶν ταυτοτήτων- κάρτα πολίτη.   

Πρός :

ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΑΘΩ.

              μεση ἀπάντηση στήν

                    -θεολόγητη …

                      ντί-εκκλησιαστική….

                          ν-εύθυνη…. ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ.  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

«…καὶ ὁ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ρομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω».( Ἰεζεκιήλ 33,6).

Πρόταση νὰ τεθεῖ κατεπειγόντως στὴν ὅλη Ἱεραρχία τῶν … ὀγδόντα δύο -82-… Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος…. τὸ μεῖζον θέμα τῶν νέων ψηφιακῶν ταυτοτήτων- κάρτας πολίτη, διότι εἶναι ὀξύμωρον καὶ τραγελαφικόν,  τὸ ἐλάσσων (ἡ Δ.Ι.Σ. τῶν δώδεκα-12- Ἐπισκόπων) νὰ ἀκυρώνει τὴν μείζονα ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας  (Ι.Σ.Ι. τῶν ὀγδόντα δύο -82- Ἐπισκόπων) …. (Βλέπε τήν  ὑπ’ ἀριθμ. 2641/9.2.1998 Ἐγκύκλιο Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ὅποια ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας Ἁγίου Ὅρους.  Ἤδη ὑπάρχει ἡ ληφθεῖσα ἀπόφαση (βλέπε ἀνακοίνωση Ι.Κ. Α.Ο. τῆς 22.4/5.5.2011).

Μήπως  βιώνουμε στήν πράξη  τόν  Λόγο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ…;;;;

«…. Οὐαὶ εἰς ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, διότι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδὴ σεῖς δὲν εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφήνετε νὰ εἰσέλθωσιν….».

«Οὐαὶ εἰς ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. διότι παρομοιάζετε μὲ τάφους ἀσβεστωμένους, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν ὅμως γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν, καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Οὕτω καὶ σεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε εἰς τοὺς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἔσωθεν εἶσθε πλήρεις ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας».

Οὐαὶ…..

Οὐαὶ….

Οὐαὶ….

«… οὐαὶ γραμματεῖς καὶ Φαρισσαῖοι….

….. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι ; »    … (Ματθ. 16,3 ). 

Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν…. Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης.

(Ἐπίσης, βλέπε  Λουκ. 12, 54-56 καί Mατθ. 16, 2-3).           

«Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ». (Λουκ. 12,8 ).    

«……ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ». (Λουκ. 12,9). 

Εὐελπιστοῦμε στὶς σωτήριες πρεσβεῖες τῆς Θεομήτορος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΚΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

ΥΓ.1 :

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προτείνουμε τὴν διαχρονικὴ προτροπὴ τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ…

“…   ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης

τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων….” (Ματθ. 16,6 ),

καὶ τῶν σημερινῶν διαδόχων των….!!!

ΥΓ.2 :

Πρὸς τοὺς σκανδαλίζοντες ΙΕΡΑΡΧΕΣ καί ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ..

«Ὅποιος γίνει ἀφορμὴ νὰ σκανδαλιστεῖ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μικροὺς ποὺ πιστεύουν σὲ μένα,

εἶναι προτιμότερο σ’ αὐτὸν νὰ κρεμάσει μιὰ μυλόπετρα στὸ λαιμὸ του

καὶ νὰ καταποντιστεῖ στὴ θάλασσα ». (Ματθ. 18, 6).

«Εἶναι ἀδύνατο νὰ μὴν ἔρθουν τὰ σκάνδαλα. Ἀλίμονο ὅμως σ’ ἐκεῖνον ποὺ τὰ προκαλεῖ.

Εἶναι προτιμότερο γι’ αὐτὸν νὰ κρεμάσει μιὰ μυλόπετρα στὸ λαιμὸ του

καὶ νὰ ριχτεῖ στὴ θάλασσα,

παρὰ νὰ κλονίσει τὴν πίστη ἑνὸς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μικρούς». (Λουκ. 17,1).

Ἀπὸ τὸ σκανδαλισμένο μικρὸ ποίμνιο προτείνεται

στοὺς σκανδαλοποιοὺς ΙΕΡΑΡΧΕΣ…και ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ :

«Θάλασσα καὶ μυλόπετρες ὑπάρχουν …    

Σᾶς  ἀπομένει ἡ πράξη  ….

Νὰ ἐκτελέσετε τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ…» ! !

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *