Δημογραφικό: Ἡ Ἤπειρος μας, χάνεται – Ὁλόκληρα χωριά «σβήνουν» ἀπό τόν χάρτη

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης

Ἀπαθής θεατής τό κράτος μπροστά στή γενοκτονία – Ἡ Ἤπειρος μετατρέπεται σέ μιά νεκρή πατρίδα ἀφοῦ ἐρημώνουν τά χωριά ἀπό κόσμο.

Ἡ Ἤπειρος μας, ψυχορραγεῖ καί δυστυχῶς ἐλάχιστοι εἶναι ἐκεῖνοι πού δίνουν σημασία στόν ἐπιθανάτιο ρόγχο της. Τό δημογραφικό σκοτώνει τήν Ἑλλάδα σταθερά καί μεθοδικά. Ὁλόκληρα κομμάτια τῆς πατρίδας μας, πού χρειάστηκαν μάχες, ἀγῶνες καί αἷμα γιά νά ἀποσπαστοῦν ἀπό τούς κατακτητές, πού ἡ ἀπελευθέρωση τούς ἔγινε ἔπος καί γιορτή γιά τό Ἔθνος, σήμερα βρίσκονται παραδομένα στόν πιό ἐπικίνδυνο «κατακτητή», ὑποδουλωμένα στόν ζυγό τῆς ἀδιαφορίας καί… τῆς ἐγκατάλειψης.

Ἡ Ἤπειρος ἐρημώνει καί σχεδόν καμία πολιτική ἀτζέντα δέν καταδέχεται νά συμπεριλάβει στά «ὑψηλά» θέματα της, αὐτή τή δημογραφική καταστροφή. Χωριά σβήνονται ἀπό το χάρτη καί γίνονται φαντάσματα. Ἄν ἐπισκεφθεῖ κάποιος, ὄχι ἕναν καί δύο, ἄλλα 55 ὁλόκληρους οἰκισμούς σέ διαφορετικούς Δήμους τῆς Ἠπείρου, δέν θά βρεῖ παραπάνω ἀπό 30 κατοίκους στόν καθένα. Πολλοί ἔχουν μονοψήφιο ἀριθμό κατοίκων, ἐνῶ 3 χωριά ἐρημώθηκαν πλήρως, καί ἐπισήμως ἔχουν μηδενικό ἀριθμό.

Σαράντα σχολεῖα ἔκλεισαν στήν Ἤπειρο τό 2021, λόγῳ ἔλλειψης μαθητῶν. Ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή κατέγραψε τήν ἴδια χρονιά πώς οἱ θάνατοι (4.514) ἦταν διπλάσιοι ἀπό τίς γεννήσεις (2.231). Ἐδῶ δέν μιλᾶμε ἁπλά γιά συρρίκνωση πληθυσμοῦ, ἄλλα γιά μιά ἤδη συντελεσμένη τραγωδία τῆς πατρίδας μας. Καί τά συστημικά κανάλια ἀσχολοῦνται στά ρεπορτάζ τους μέ τό ρεκόρ τουρισμοῦ πού θά σπάσει ἡ… Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη. Χάνεται ἡ ἑλληνική κληρονομιά ἀπό ἕνα ὁλόκληρο γεωγραφικό διαμέρισμα καί ἐκεῖνοι μετρᾶνε τίς ἀφίξεις ἀπό τό ἐξωτερικό.

Μέ τόν πληθυσμό νά γερνάει συνεχῶς καί τούς λιγοστούς νέους νά μετακινοῦνται στά ἀστικά κέντρα μή ἔχοντας ἀπό τήν πολιτεία κανένα οὐσιαστικό κίνητρο νά μείνουν στόν τόπο τους, εἶναι θέμα χρόνου νά ἀφανιστεῖ πλήρως ἡ ζωή ἀπό τά χωριά τῆς Ἠπείρου. Δέν γίνεται νά θεωρεῖς τόν ἑαυτό σου Ἕλληνα καί νά μή σπαράζει ἡ καρδιά σου μέ κάτι τέτοιο.

Χάνονται πολύτιμα κομμάτια τῆς ἱστορίας μας

Μαζί μέ τούς κατοίκους πού ἀφανίζονται, χάνεται καί ὁ πολιτισμός τῆς παλιᾶς, τῆς ὡραίας Ἑλλάδας. Κόβονται οἱ δεσμοί μέ τό πνεῦμα τῶν προγόνων. Τά σπίτια μένουν βουβά, πεθαίνουν οἱ παραδόσεις, ἐρημώνουν ναοί καί μένουν ἀλειτούργητοι, σβήνεται ἡ σύνδεση μέ τήν ἱστορία τοῦ τόπου, χάνονται μνῆμες καί ἔθιμα καί παρακαταθῆκες ὁλόκληρων γενεῶν.

Τό κράτος ἐγκαταλείπει ὅλο καί περισσότερο τήν ἐπαρχία, καί ἀναγκαστικά οἱ περισσότεροι κλείνονται μέσα σέ ἄψυχες καί ἀπρόσωπες πόλεις πού κι ἐκεῖνες σβήνουν ἐπιμελῶς τήν ἱστορία τους, καί δέν ἔχουν τίποτα νά σοῦ διδάξουν, τίποτα νά σοῦ ἐμπνεύσουν, παρά τό πῶς νά γίνεις «γκρίζος» πολίτης.

Τήν ἴδια στιγμή πού ἔχουμε αὐτήν τήν τραγική κατάσταση, κάποιοι χαρτογιακάδες πολιτικῶν κομμάτων, ἔχουν τό θράσος νά μιλοῦν γιά «ἀνάπτυξη». Μιά «ἀνάπτυξη» τοῦ μαζικοῦ ξεπουλήματος, ἡ ὁποία χτίζεται πάνω σέ νεκρές πατρίδες.

Μᾶς πιπιλίζουν τό μυαλό συνεχῶς μέ θέματα ὅπως ἡ «πράσινη ἀνάπτυξη», ἡ ψηφιοποίηση, οἱ «ἐπενδυτικές εὐκαιρίες» καί ὅλα τά καπιταλιστικά κουραφέξαλα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, καί δέν ἔχουν τήν πολιτική βούληση νά κρατήσουν οὔτε ἕναν Ἕλληνα στήν ἐπαρχία, προκειμένου νά ἀνοιχτεῖ πεδίο γιά τούς «ἐπενδυτές», ἐντός καί ἐκτός εἰσαγωγικῶν. Κίνητρα δέν δίνονται, ὑποδομές στά χωριά δέν ὑπάρχουν, δουλειές δέν ὑπάρχουν, ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τοῦ κράτους ἀστικοποιοῦνται καί τραβοῦν τόν κόσμο στίς πόλεις.

Ἄλλα καί ἡ τεκνογονία δέν στηρίζεται καθόλου ἀπό τό κράτος καί βάλλεται συνεχῶς ἀπό μεταμοντέρνα ἰδεολογήματα πού προωθοῦν τό πρότυπο τοῦ ἄτεκνου, ἐγωκεντρικοῦ, ἀποκομμένου ἀπό τήν προσφορά στήν πατρίδα ἀνθρώπου, πού ζεῖ μόνο γιά νά ἱκανοποιεῖ σωματικά τό τομάρι του. Ἀπό τήν ἄλλη, τό ὑψηλό κόστος ζωῆς καί οἱ χαμηλοί μισθοί δημιουργοῦν στρατιές μοναχικῶν ἀνθρώπων πού ἀδυνατοῦν νά στήσουν οἰκογένεια, ἀκόμα καί ἄν ἔχουν ὅλη τήν καλή διάθεση καί τά ὄνειρα.

Ἡ παραδοσιακή οἰκογένεια ἀπαξιώνεται συνεχῶς ἀπό τήν πολιτεία καί οἱ κυβερνήσεις μας, ὄχι μόνο δέν ἔκαναν τίποτα τόσα χρόνια γιά νά τήν ἐνισχύσουν, ἄλλα ὑποσκάπτουν συνεχῶς τά θεμέλια τῆς, ὑπερπροβάλλοντας τό δῆθεν «προοδευτικό» πρότυπο τῆς ΛΟΑΤΚΙ «οἰκογένειας».

Κάθε προσπάθεια ἐνημέρωσης καί εὐαισθητοποίησης στά θέματα ὑπογεννητικότητας καί τῆς συνέπειας της στό δημογραφικό, σαμποτάρεται συστηματικά ἀπό τούς γνωστούς ὀρθοπολιτικούς ναζί, πού οὔτε λίγο – οὔτε πολύ θεωροῦν τήν τεκνογονία ὡς κοινωνική κατάρα, ὡς ἐμπόδιο στήν ὀργιαστική ἐλευθερία πού ἀπαιτοῦν, ὡς βαρίδι στό «ἐνεργειακό ἀποτύπωμα» καί ἄλλες παρόμοιες μισανθρωπικές προσεγγίσεις.

Καί κάπως ἔτσι «ἐξαφανίζονται» οἱ Ἕλληνες ἀπό ὁλόκληρες περιοχές τῆς χώρας, καί ἐρημώνει ἡ ὕπαιθρος ἀπό ἑλληνικό παλμό ζωῆς. Καί τά ΜΜΕ, ἀμέριμνα ὅπως πάντα, θά συνεχίσουν νά ἀσχολοῦνται μέ τήν πληρότητα τῶν ξενοδοχείων στά τουριστικά θέρετρα…

sportime

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *