web analytics
ΕπικαιροΕπικαιροτηταΥγεια

Επίσημη εργαστηριακή έκθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνει ότι τα εμβόλια κατά της covid-19 περιέχουν αναμφίβολα Οξείδιο του Γραφενίου!

Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού εξετάστηκαν ιατροδικαστικά από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιβεβαιώνεται, από επίσημη εργαστηριακή έκθεση, ότι πράγματι αυτά περιέχουν νανοσωματίδια του Γραφενίου, τα οποία μπορούν να διαπεράσουν τούς φυσικούς φραγμούς του οργανισμού και να βλάψουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά και Οξείδιο του Γραφενίου, το οποίο μπορεί να βλάψει σοβαρά τα εσωτερικά όργανα του σώματος, την υγεία του αίματος και να πυροδοτήσουν καρκινογένεση, καθώς επίσης να προκαλέσουν, μεταξύ άλλων  παρενεργειών, αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων.

Bασιζόμενη στην επαγγελματική εμπειρία της με ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποφέρει από παρενέργειες του εμβολίου, μία Βρετανίδα γενική ιατρός προσφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 να βοηθήσει σε μία έρευνα που είχε σκοπό να επιβεβαιώσει αν τα αποτελέσματα που έφεραν στο φως οι δρ. Νoak και Campra, θα μπορούσαν να επεκταθούν στο Η.Β., καθώς επίσης να εξετάσει αν στα φιαλίδια των εμβολίων κατά του Covid-19 υπάρχουν ίχνη από τοξίνες και άλλα απρόβλεπτα συστατικά.

Η γιατρός πήρε μέσα από το ψυγείο, στο χειρουργείο όπου εργάζεται, ένα φιαλίδιο ενέσιμου εμβολίου και το παρέδωσε σε έναν ανεξάρτητο ερευνητή, ο οποίος βοηθούσε στην έρευνα περιστατικών παρενεργειών ως αποτέλεσμα εμβολιασμών που χορηγήθηκαν στον πληθυσμό.

Έκτοτε έχουν ληφθεί και άλλα φιαλίδια ενέσιμων εμβολίων, που καλύπτουν τους τρείς βασικούς παρασκευαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο: Pfizer, Moderna και Astra Zeneca.

Τα περιεχόμενα των φιαλιδίων αυτών εξετάστηκαν από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες και, τώρα, δημοσιεύθηκε επισήμως μια κλινική μελέτη.

Η έκθεση αυτή, με τίτλο «Ποσοτική Εκτίμηση περιεχομένων των εμβολίων κατά του covid-19 της Moderna, της Astra Zeneca και της Pfizer» παρουσιάστηκε στους αστυνομικούς που συμμετείχαν σε συγκεκριμένη εγκληματική υπόθεση (υπ. Αριθμ. 6029679/21) παρέχοντάς τους, όπως αναφέρεται, «περισσότερο από ικανές» εύλογες υποψίες ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρά ποινικά κολάσιμα αδικήματα σχετικά με τη χορήγηση πειραματικών θεραπειών.

Η έκθεση περιλαμβάνει τις τοξικολογικές αναλύσεις των ενέσιμων φιαλιδίων που εξετάστηκαν, με ευρήματα που παρέχουν «περισσότερο από ικανά στοιχεία» στην Αστυνομία, για να εφαρμόσει το πεδίο δράσης και εξουσιών που της παρέχει ο νόμος (Σ.τ.Μ. η σχετική Πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Βρετανικού Κοινοβουλίου τιτλοφορείται Police and Criminal Evidence Act 1984) και να κατάσχει τα φιαλίδια.

Στη συνέχεια η Αστυνομία θα μπορεί, κατόπιν, να τα παραδώσει για εξέταση σε Εργαστήριο του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό να εξακριβώσει τα ευρήματα και έτσι να αποκτήσει το δικό της ισχυρό αποδεικτικό υλικό προς τεκμηρίωση σοβαρών ποινικά κολάσιμων αδικημάτων.

Επιπλέον, ζητήθηκε από το αστυνομικό Σώμα να πράξει σύμφωνα με το καθήκον του να προστατεύει το κοινό και να ζητήσει την άμεση διακοπή της εφαρμογής της πειραματικής αυτής θεραπείας.

Η Έκθεση: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΙΑ COVID-19, ΤΗΣ ΜΟDERNA, ASTRA ZENECA ΚΑΙ PFIZER

Αντικείμενο της έρευνας ήταν τέσσερα φιαλίδια ενέσιμου εμβολίου.

Δύο δείγματα της Moderna, ένα της Astra Zeneca και ένα της Pfizer τέθηκαν κάτω από το μικροσκόπιο, για να αναλυθούν τα περιεχόμενά τους και να εντοπιστεί η πιθανή ύπαρξη, μέσα σε αυτά, κάποιου μη καταγεγραμμένου συστατικού.

Ιδού η λίστα των δηλωμένων από τους παρασκευαστές συστατικών σε κάθε εμβόλιο:

Η συμπερίληψη συστατικών, που δεν έχουν δηλωθεί από τους παρασκευαστές, ήταν το επίκεντρο της ειδικής αυτής ανάλυσης – πρωτίστως το γραφένιο και τα νανοσωματίδια  σε μορφή άνθρακα ή σύνθετων υλικών γραφενίου, γραφένιο σε σχέση με γλυκόλη πολυαιθυλενίου, οξείδιο του γραφενίου, ενώσεις οξειδίου του σιδήρου και καλσίτης.

Τα τέσσερα φιαλίδια

Η ανάλυση των συστατικών των τεσσάρων φιαλιδίων εντόπισε παρόμοια ευρήματα, τα οποία έχουν προσδιοριστεί και αναφέρονται ξεχωριστά στην έκθεση.

Όπως: Νανοδακτύλιοι Γραφενίου σε περίβλημα Γλυκόλης πολυαιθυλενίου Συστατικά γραφενίου (μορφή 1 και 2). Μικροκρυσταλλικός καλσίτης με συμπεριλήψεις άνθρακα. Νανοσωματίδια γραφενίου.

Moderna 1

Το πρώτο δείγμα που εξετάστηκε, με φασματοσκόπιο Raman, ήταν το Moderna 01. Έδειξε σαφώς ότι όλα, όσα περικλείονται μέσα σ αυτό το εμβόλιο, έχουν ισχυρό σήμα άνθρακα με επιβεβαιωμένη σύσταση γραφενίου ορισμένων αντιπροσωπευτικών μορφών.

Μoderna 2

Σωματίδια που μεταφέρουν το φορτίο mRNA φάνηκαν σαφώς και το συστατικό Γραφενίου ήταν εναργώς παρόν , ακόμη και σε χαμηλή ανάλυση, όπως και τα νανοσωματίδια Γραφενίου βρέθηκαν «σε μεγάλη αφθονία» στο δείγμα του φιαλιδίου.

Το οπτικό υλικό, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, δείχνει πληθώρα μορφών άνθρακα σε διάφορα σχήματα, όπως φαίνεται στο παρακάτω Γράφημα.

Astra Zeneca

Αυτό ήταν το τρίτο εμβόλιο που αξιολογήθηκε για το τι συμπεριλαμβάνει και, καθώς ήταν σχεδόν διάφανο, επέτρεψε «λίγο πιο εύκολα τον εντοπισμό των χρωμάτων». Υπό υγρή μικροσκοπική παρατήρηση, το διάλυμα εμφάνισε στιγμιαία κίνηση νανοσκοπικού υλικού, το οποίο σε πιο κοντινή παρατήρηση φαινόταν ότι καθοδηγείται από ρεύμα μεταφοράς.

Σε όχι υγρή μορφή τα σωματίδια εμφάνιζαν ελκτική κίνηση. Στο παρακάτω γράφημα είναι ξεκάθαρα ορατή η μικροσκοπική μορφή στο επάνω μέρος, ενώ τα νανοσωματίδια είναι ακόμη σε κίνηση στο φόντο, όπως φαίνεται στη μετατοπιζόμενη θέση της σκιάς.

Επιβεβαιώνεται στη συμπερίληψη των συστατικών του Astra Zeneca η παρουσία του Γραφενίου σε όλες τις αντιπροσωπευτικές μορφές. Τα συστατικά άνθρακα είναι δύο μορφών, όπως και στα εμβόλια της Moderna. Ωστόσο εδώ εκτός από Γραφένιο, το φάσμα κυριαρχείται από το οξείδιο του σιδήρου και άλλες μορφές ενώσεων άνθρακα.

Pfizer

Το τέταρτο φιαλίδιο ενέσιμου εμβολίου που εξετάστηκε, για τα συστατικά που περιλαμβάνει, ήταν της Pfizer. Στο δείγμα πρόβαλλαν κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα ευρήματα. Στο γράφημα είναι ευδιάκριτα τα ημιδιαφανή έως διαφανή αιωρούμενα σωματίδια. (Τα χρυσά σωματίδια στο φόντο της εικόνας είναι  τα μελλοντικά νανοσωματίδια που θα περικλείσουν το mRN).

Τα δύο αντικείμενα ενδιαφέροντος που εντοπίζονταν ξεκάθαρα να αιωρούνται, δεν ήταν ανιχνεύσιμα όταν στέγνωσε το υλικό. Στα δείγματα φάνηκαν σωματίδια με σύνθεση άνθρακα και πιθανώς γραφένιο. Τα σημεία άμορφων υλικών με σύσταση άνθρακα ήταν εξαιρετικά σύνθετα, συμπεριλαμβάνοντας άνθρακα, οξείδιο του σιδήρου και αρκετές άλλες ενώσεις.

Δακτυλιδοειδείς, σχεδόν διαφανείς μικρο-μορφές, εντοπίζονται σε ευάριθμη συγκέντρωση στην εικόνα. Αυτές συχνά είναι ημι-περίκλειστες  μέσα στο διάλυμα, με το ένα άκρο να προεξέχει. Πληθωρική είναι η παρουσία ενώσεων άνθρακα και των δύο μορφών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπεραίνουμε ότι και τα τρία εμβόλια χρησιμοποιούν τα αυτο-συνθέσιμα  νανοσωματίδια λιπιδίων ως μηχανισμούς μεταφοράς της δραστικής ουσίας drug delivery. Κεντρικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι η επιβεβαίωση της παρουσίας γραφενίου και στα τέσσερα δείγματα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πώς η πηγή της ημιδιαφάνειας στα δείγματα ήταν άγνωστη στο διάστημα της ανάλυσης και λόγω του περιορισμένου χρονικού ορίζοντα αυτής, δεν υπήρχε δυνατότητα περαιτέρω να ερευνηθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

  • Νανοσωματίδια γραφενίου (GFN) μπορούν να διαπεράσουν τη φυσική άμυνα του σώματος και να κατασρέψουν το κεντρικό νευρικό σύστημα
  • Το οξείδιο του Γραφενίου (GO):

α) μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά όργανα

β) προκαλεί βλάβη στο σύστημα αναπαραγωγής και ανάπτυξης

γ) καταστρέφει την υγεία του αίματος

δ) βλάπτει και καταστρέφει τα κύτταρα

ε) μπορεί να προξενήσει καρκίνο και να επιταχύνει τη γήρανση

στ) βλάπτει τα μιτοχόνδρια και το DNA

ζ) ενεργοποιεί μια φλεγμονώδη αντίδραση και τρία διαφορετικά είδη κυτταρικού θανάτου

η) προκαλεί αλλαγές στη λειτουργία των γονιδίων

Μία παρουσίαση που τονίζει την τοξικότητα των νανοσωματιδίων γραφενίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

(Μετάφραση: Χαρά-Ανδριάνα Λιαναντωνάκη)

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *