ΕπικαιροΠολιτικη

Αιχμές Κ.Βελόπουλου κατά «Σπαρτιατών» και Νίκης που υπερψήφισαν το νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων

Η Ελληνική Λύση καταθέσει πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων

Αιχμές για τους «Σπαρτιάτες» και τη Νίκη, οι οποίοι υπερψήφισαν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη ψήφο των αποδήμων, άφησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. 

O K.Βελόπουλος τα χαρακτήρισε μάλιστα ως «κόμματα της πλάκας που λένε πάντα ναι στη Νέα Δημοκρατία». Επιπλέον, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε «ρελάνς» για την ψήφο των αποδήμων, καθώς γνωστοποίησε την πρόταση νόμου που αντιπροτείνει η Ελληνική Λύση, ως απάντηση στις τροποποίησεις Κεραμέως που υπερψήφισε η Βουλή.

Να σημειώσουμε ότι στην προκειμένη ο Κ.Βελόπουλος έχει δίκαιο, καθώς ακόμη και αν η συγκεκριμένη τροπολογία θα περνούσε η κίνηση των «Σπαρτιατών» και της Νίκη δείχνει ότι ακόμη δεν γνωρίζουν τι ψηφίζουν.

Στο pronews.gr αναφερθήκαμε αναλυτικά στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά έγινε για να βγουν εκτός Βουλής τα δεξιά κόμματα, χαρακτηριστικό είναι ότι στους Έλληνες του εξωτερικού -εκτός από τη ΝΔ που ξεπέρασε το 40%- τα κόμματα που έχουν «πέραση» είναι κυρίως τα αριστερά. Το ΜέΡΑ25 πήρε 12,01%, ενώ το ΚΚΕ πήρε 11,92%.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης στο twitter:

«Επειδή η Ελληνική Λύση δεν είναι κόμμα της πλάκας, όπως τα υπόλοιπα, καταθέτουμε αύριο το πρωί πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων,όπως την θέλουν ακριβώς οι απόδημοι,οι οποίοι είναι Έλληνες,τους αξίζει και πρέπει να ψηφίζουν όπως όλοι μας , δίχως αστερίσκους!ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελ-λήνων εκλογέων που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επι-κράτειας»
Άρθρο 1
Άρση εμποδίων, υιοθέτηση επιστολικής ψήφου

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, αίρονται όλα τα εμπόδια για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκλογέων, που βρίσκονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, κα-τά την ημέρα των εκλογών.

2. Σύμφωνα με νόμο που ψηφίζεται από την πλειοψηφία του ό-λου αριθμού των βουλευτών, κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των εκλογέων της προη-γούμενης παραγράφου, ασκείται, είτε με φυσική παρουσία του εκλογέα στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού, που θα οριστούν με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, είτε με επιστολική ψήφο, οι λε-πτομέρειες της οποίας θα οριστούν από τον ανωτέρω νόμο.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πύ-λη, στην οποία ο εκλογέας εκτός της Επικράτειας, θα δηλώνει έγκαιρα για τον εάν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με φυ-σική παρουσία ή δια επιστολικής ψήφου.

Άρθρο 2

Εκλογικές περιφέρειες εκτός Επικράτειας – Βουλευτές εξ αποδήμων
1. Με τον νόμο της δευτέρας παραγράφου του προηγουμένου άρθρου, καθορίζονται εκλογικές περιφέρειες εκτός της Επικρά-τειας και κατανέμονται, ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων κάθε τέτοιας εκλογικής περιφέρειας, δέκα τον αριθμό συνολικά έδρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

2. Οι έδρες της προηγούμενης παραγράφου αφαιρούνται από την κατανομή των εδρών μεταξύ των κομμάτων εντός της Επι-κράτειας, με τον ίδιο τρόπο που αφαιρούνται οι επιπλέον έδρες που καταλαμβάνει το πρώτο κόμμα. Κατανέμονται δε μεταξύ των κομμάτων, ανάλογα με το κόμμα που ανήκουν οι εκλεγέντες βουλευτές εκτός της Επικράτειας.

3. Οι ψήφοι εκτός της Επικράτειας, με τις οποίες εξελέγησαν οι βουλευτές του εξωτερικού εξ αποδήμων, δεν προσμετρώνται στον αριθμό των ψήφων εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 3

Καταμέτρηση ψήφων άμεσα στα εκλογικά τμήματα εκτός της Επικράτειας

1. Στην περίπτωση της ψηφοφορίας εκτός της Επικράτειας με φυσική παρουσία, η αποσφράγιση των φακέλων και η καταμέ-τρηση των ψηφοδελτίων διενεργείται άμεσα, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, από τις ορισθείσες κατά τόπους ειδικές εφορευτικές επιτροπές του εξωτερικού.

2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διεξαχθείσας ψηφο-φορίας εκτός της Επικράτειας, πραγματοποιείται μετά το πέρας της ψηφοφορίας στην Επικράτεια.

Άρθρο 4

Ευρωβουλευτές εξ αποδήμων

Με το νόμο της παραγράφου 2 του πρώτου άρθρου, δημιουργεί-ται μια ευρωπαϊκή περιφέρεια, εκτός της Επικράτειας, για τη διε-νέργεια των ευρωεκλογών, προς άμεση εκλογή τριών εδρών εξ αποδήμων, από το σύνολο των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου που αναλογούν στη χώα μας και οι οποίες θα αποδοθούν στα κόμματα που τις κέρδισαν. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρ-θηκαν στα προηγούμενα άρθρα.

Άρθρο 5

Διενέργεια δημοψηφισμάτων

Με την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων, διεξάγονται τα δημοψηφίσματα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες του εξωτερικού, αλλά οι ψήφοι του εξωτερικού προστίθενται σε εκείνες της Επικράτειας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφη-μερίδα της κυβερνήσεως.
ΕΣΕΊΣ ΝΑ ΨΗΦΊΣΕΤΕ ΤΑ ΚΌΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΆΚΑΣ ΠΟΥ ΛΈΝΕ ΠΆΝΤΑ ΝΑΙ ΣΤΗ ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ»

Πηγή

Σχόλιο Ρωμιού: Που λες Κυριάκο, εγώ δεν ξέρω πολλά γράμματα, αλλά εδώ στον Ρωμιό έχουμε κάποια άτομα που έβγαλαν ακκόμη και πανεπιστήμιο. Κατέφυγα λοιπόν σε αυτούς και τους ζήτησα να μου εξηγήσουν τί ακριβώς εννοείς στο σχέδιο νόμου που προτίθεσαι να καταθέσεις και σχεδόν όλοι τους μου είπαν ότι δεν καταλάβαιναν και πολλά πράγματα από όσα λές, παραπέμποντάς με για εμπεριστατομένη ανάλυση στο μαντείο των Δελφών.

Εγώ όμως προτιμώ να ρωτήσω εσένα κατευθείαν:

Τι εννοείς ότι οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν για να διεκδικήσουν 10 έδρες; Αν δηλαδή ένα κόμμα πάρει το 100 % των ψήφων των Αποδήμων που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδος και έχουν συνεπώς δικαίωμα ψήφου ΄αν την ημέρα των εκλογών ερχόταν στην Ελλάδα και οι οποίοι ανέρχονται σε δύο έως τρία εκαττομμύρια, σύμφωνα με το δικό σου νομοσχέδιο θα έπαιρναν μόνο 10 Βουλευτές; (αναφέρομαι στο αρθρ 2 § 2και 3)

Επίσης αν το κόμμα αυτό δεν συμπλήρωνε το 3 % εντός της επικράτειας δεν θα έμπαινε στην Βουλή, αφού τα τρία εκατομμύρια ψήφων που θα έπαιρνε στο εξωτερικό δεν θα προσμετρώνταν στους ψήφους της επικράτειας; (αναφέρομαι στο αρθρ 2 § 1).

Επίσης τι εννοείς όταν λές ότι οι Σπαρτιάτες και η ΝΙΚΗ λένε πάντα ΝΑΙ στην Νέα Δημοκρατία;

Τι τους ρώτησε η ΝΔ και της είπαν ΝΑΙ;

Τέλος μπορείς να με ενημερώσεις αν τελικά αποφάσισες για την συμφωνία των Πρεσπών τι είναι; Είναι Προδοσία ή Λάθος;

Ρωμιός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *